a)  Projenin Amacı ve Kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığının stratejik hedefleri doğrultusunda ilimizde her kademede eğitim göre öğrencilerin ve yerel halkın yenilikçi ve bilimsel gelişmelere karşı farkındalık düzeyinin artırılması ve bilime olan motivasyonun artırılması projemizin amacıdır.

Bilim şenliğimiz içerisinde doğa, mühendislik, teknolojileri, sosyal ve beşeri bilimlerin de yer aldığı 35 atölye ve bu atölyelerde 3 gün boyunca Bingöl Üniversitesi şenlik alanında yapılacak olan etkinlikleri kapsamaktadır.

b) Tema: Projenin ana teması inovasyondur. Özellikle 21. yy becerileri ve gelişmeleri dikkate alınarak bölgemizde yenilikçi çalışmalara farkındalığın artırılması için bu tema ana tema olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimleri kapsayan etkinlik ve atölye çalışmalarına da yer verilmiştir. Bu etkinliklerin uygulama hedef kitlesi öğrenciler, farkındalık hedef kitlesi ise öğrenciler ve halktır. Öğrencilerimizde bu alanlara ilişkin olumlu bir bakış açısı ve bu alanlara yönelme motivasyonunun artması beklenmektedir.

c)   Etkinlikler genel anlamda 3 ana kurgudan oluşmaktadır.

Birincisi; Yenilikçilik kurgusudur. STEAM, sanal gerçeklik, yapay zekâ, Web 2.0 araçları, üç boyutlu yazıcı, arduino, yazılım ve kodlama alanlarında hazırlanan etkinlikler (Bilim şenliğinin birçok etkinliği yenilikçi bir anlayışla oluşturulmuştur.)

İkincisi doğa bilimleri kurgusudur. Bilim Şenliklerinin icra edilmesinde önemli rol oynayan doğa bilimleri alanında deneysel ve gözlemsel etkinlikler

Üçüncüsü; Oyunlaştırma tabanlı etkinliklerinde yer aldığı sosyal bilimler alanında hazırlanan etkinliklerdir. Bunun dışında sanatsal etkinlikler de bilim şenliğinde yer almaktadır.

Bilim şenliğinde yapılacak olan tüm etkinliklerde Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün;     mali, fiziki ve beşeri kaynaklarından, organizasyon gücünden ve işbirliği yetisinden faydalanılacaktır.